ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Η ξηρά δόμηση είναι ένα ευρέως διαδεδομένο σύστημα δόμησης καθώς τα συστήματα δόμησης με βάση το γύψο προσφέρουν την απόλυτη αρχιτεκτονική ελευθερία καθώς και μια νέα διάσταση στον εσωτερικό σχεδιασμό χώρων.

Αποτελεί μια σύγχρονη τεχνολογία στο πεδίο των κατασκευών, η οποία σταδιακά αντικαθιστά τη δόμηση με βαριά διαχωριστικά και οροφές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Τα προϊόντα και τα συστήματα ξηράς δόμησης βρίσκουν εφαρμογές σε κατασκευές με αυξημένες απαιτήσεις ως προς το σχεδιασμό, τις φυσικές ιδιότητες των κτηρίων και την αισθητική καθώς και σε εφαρμογές όπως π.χ. μη φέροντα διαχωριστικά, επενδύσεις, οροφές, δάπεδα, προσόψεις κλπ.

Τα ολοκληρωμένα δομικά συστήματα είναι μια αρμονική συστοιχία μεταξύ συνεργάσιμων υλικών, η αποτελεσματικότητα της οποίας κρίνεται από το πιο αδύναμο μέλος της.

Τα συστήματα γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων αποτελούν την ιδανική λύση για μια όμορφη και λειτουργική κατασκευή.

Τα Συστήματα ξηράς δόμησης:

− Προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις με άριστες προδιαγραφές διότι αντικαθιστούν τον μέχρι τώρα συμβατικό τρόπο δόμησης με τα τούβλα και τον σοβά.

− Ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις θερμομόνωσης και ηχομόνωσης του κτιρίου.

− Προστατεύουν το εσωτερικό του κτιρίου από θερμικές αυξομειώσεις και δημιουργούν ένα άνετο περιβάλλον διαβίωσης . Συμβάλλουν καθημερινά στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας από τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού.

− Περιέχουν δείκτες ηχομόνωσης μεγαλύτερους των 60db από τους αντίστοιχους του συμβατικού τρόπου με τούβλα/σοβά.

− Προσφέρουν δείκτη πυροπροστασίας έως και 3 ώρες.

− Επιδεικνύουν ασφαλή συμπεριφορά σε περίπτωση σεισμού. Τα συστήματα ξηράς δόμησης μέσω του μεταλλικού σκελετού είναι στερεωμένα με βίδες στην οροφή και στο δάπεδο, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη σταθερότητα τους απέναντι στις σεισμικές καταπονήσεις. Οι πρόσφατοι σεισμοί σε Αθήνα και Λευκάδα, απέδειξαν ότι η κατάρρευση τέτοιων συστημάτων είναι αδύνατη.

− Διευκολύνουν την ανάρτηση των φορτίων μέσω της χρήσης ειδικών βυσμάτων και έτσι η ανάρτηση γίνεται και αποδοτικά και γρήγορα.

− Απαλλάσσουν από εργατικές εισφορές ημερομισθίων στο ΙΚΑ (βάσει υπουργικής απόφασης ΦΕΚΒ41805/04). Ισχύει για εργασίες σχετικά με τοιχοποιίες, επενδύσεις κλπ.

− Επιταχύνουν τη διαδικασία έως και 60%, σε σύγκριση με τον συμβατικό τρόπο.

− Διατηρούν το εργοτάξιο στεγνό και καθαρό και τις επιφάνειες λείες και επίπεδες.

− Διευκολύνουν το έργο των υπευθύνων στις ηλεκτρικές και τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.

SYSTEMS-DRY-CONSTRUCTION