ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Συστήματα τοιχοποιών, οροφών και επενδύσεων εσωτερικών χώρων που πληρούν υψηλές απαιτήσεις θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, πυραντοχής κια αντισεισμικότητας.

Τα συστήματα τοιχοποιίας αποτελούνται από γυψοσανίδες βιδωμένες σε μεταλλικό σκελετό και ενσωματωμένο μονωτικό υλικό. Στοκάρονται στους αρμούς, βάφονται, διαθέτουν πυραντοχή και προσφέρουν θερμομόνωση και ηχομόνωση.  Η κατασκευή τους, επιτρέπει στις επιφάνειες να παραμένουν καθαρές και έτοιμες για βάψιμο ή επιτρέπει την επικόλληση τους με ταπετσαρία/πλακιδία.  Μέσω των συστημάτων τοιχοποιίας ενσωματώνονται όλες οι μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις με απόλυτη επιτυχία. Η κατασκευή των τοίχων με γυψοσανίδες προσφέρει αντισεισμική προστασία και ασφάλεια.

Στις ενώσεις (αρμούς) τοποθετείται ταινία αρμού (γάζα) και η αρμολόγηση πραγματοποιείται σε δύο στρώσεις, ενώ παράλληλα στοκάρονται τα σημεία εσοχών. Για τη στεγανοποίηση των τοίχων τουαλέτας, χρησιμοποιείται διαφραγματικό αστάρι πριν από την τοποθέτηση των πλακιδίων.

Published on: 16 Ιούνιος 2014
Posted by: Zoi Tsapou